Credo


Serwis czystysport.pl powstał po to, by popularyzować uprawianie sportu na wszystkich poziomach - zarówno szkolnym i amatorskim, jak i wyczynowym. Powstał dzięki temu, że sport jest ważną sferą życia, która umożliwia prowadzenie rywalizacji w duchu fair play i jednocześnie pozostaje dobrą zabawą.


Czystysport.pl jest dla ludzi, którzy szanują sportową aktywność innych miłośników sportu bez względu na osiągane przez nich wyniki sportowe. Ten serwis chce być wirtualnym miejscem spotkań ludzi stojących ponad podziałami wynikłymi z przynależności klubowej i fanklubowej, ponad podziałami kategorii wiekowych i wagowych, ponad kwestią płci, przekonań, preferencji i poglądów. Czystysport.pl jest dla ludzi, którzy chcą by polski sport rósł w siłę i uważają, że sport musi pozostać czysty, jak wody u źródeł.


Na tym portalu możesz pokazać swoje sportowe pasje. Możesz pokazać lub docenić sportowe osiągnięcia swoich kolegów i koleżanek, dzieci, rodziców, kolegów i przyjaciół. Możesz dzielić się swoim doświadczeniem lub korzystać z doświadczenia innych pasjonatów sportu. Możesz prowadzić zażarte dyskusje, możesz też ich nie prowadzić. Możesz doceniać lub krytykować, w zależności od własnych opinii i poglądów, możesz robić wszystko co chcesz, jeżeli pozostaje to w szacunku do innych kolegów i koleżanek uczestniczących w życiu społeczności czystysport.pl. Wszystko co robisz na tym portalu idzie na twój rachunek, to są twoje zwycięstwa i twoje porażki, tak jak w sporcie.